Benodigde cursus software

Welke software van Adobe heb je nodig?

We werken tijdens de cursus met (de studentenversie van) Adobe software. Deze kun je een week gratis uitproberen en heb je echt nodig bij de cursus DTP of de losse cursussen. Voor de basiscursussen kun je nog met versie CS6 uit de voeten, maar voor de gevorderden cursussen heb je een recentere versie nodig. Een cursusmodule duurt bij ons 4 weken. Dus je zal de software aan moeten schaffen om ook huiswerk te kunnen maken. Dit is uiteraard optioneel maar je leert meer als je tussen de lessen door kunt oefenen.

Ongeveer een week voor de start van jouw cursus ontvang je instructies over het downloaden van de Adobe software. Zoals gezegd kun je de software een week gratis uitproberen maar je kunt de studentenversie bovendien met korting via ons aanschaffen. De software van Adobe schaf je aan in een abonnementsvorm en via ons kun je een jaar lang van studentenversie met korting profiteren. 

Voor aanvang even testen

Zorg dat je voor aanvang van les 1 ook het programma een keertje hebt geopend. Hierdoor weet je dat alles goed is geïnstalleerd en kan er meteen met de les begonnen worden.

Terug naar het cursusaanbod.

Adobe Software
software van adobe
Adobe software
Adobe software icons
software van adobe