Heb je klachten over de dienstverlening, docenten en/of cursussen en opleidingen van Art City? Meld deze dan kort na de feiten. Art City streeft ernaar om binnen 4 weken tot een oplossing van het probleem te komen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Hoe dient u een klacht in?

Informele klachtenprocedure

   1. Een gesprek met de organisatie van Art City (office@artandthecity.com).
   2. Overleg met de eigenaar van Art City (art@artandthecity.com), als het gesprek met de organisatie geen aanvaardbare oplossing biedt.

Formele klachtenprocedure

Een formele interne klacht kan ingediend worden na het doorlopen van de informele interne klachtenregeling.

    1. Een klacht indienen kan rechtstreeks via de mail (office@artandthecity.com) en per post versturen naar Krelis Louwenstraat 1, 1055 KA Amsterdam.
    2. Art City neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact op om een overlegmoment te plannen op een af te spreken plaats en tijdstip.
    3. Het is mogelijk zich tijdens het overleg omtrent de klacht te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon naar keuze.
    4. Doel van het overleg is om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor alle partijen waarop de klacht betrekking heeft.
    5. Iedereen die bij het overleg betrokken is ontvangt een schriftelijk verslag van het overleg en de gemaakte afspraken ten laatste vijf werkdagen na het overleg.
    6. Een afgehandeld dossier blijft gesloten tenzij er zich nieuwe feiten aandienen.
    7. Mocht het niet lukken om tot een oplossing te komen met Art City, is het mogelijk een onafhankelijke derde in te schakelen: Dhr. J.C. Klimbie. Klimbie is te benaderen via christoffel@klimbie.nl.
    8. De uitspraak van deze onafhankelijke bemiddelaar is bindend voor beide partijen.
    9. De afgehandelde klacht wordt tot een jaar na data bewaard en de klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Na één jaar wordt de klacht definitief verwijderd.