NPO geld inzetten
bij Art and the City?
Dat kan!

De nieuwe Corona golf en het lerarentekort maken de uitvoering van de NPO gelden in het VO onmogelijk.

Wij steken in op het versterken van sociale vaardigheden waarbij het welbevinden van leerlingen voorop staat. Dit wordt gerealiseerd door samen te werken aan 1 product: een digitaal schoolmagazine.

Zo werken we gedurende de lessen aan het welbevinden en de executieve vaardigheden van de leerling. Enerzijds worden vaardigheden zoals plannen, focussen en prioriteiten stellen worden op een vanzelfsprekende manier gestimuleerd om de productie van het magazine te realiseren. Anderzijds werken de leerlingen samen aan de productie van content.  De rollen worden verdeeld in een visuele en tekstuele redactie, waarbij ze gezamenlijk beelden produceren en teksten opmaken voor in de krant.

Daarnaast worden de digitale vaardigheden zijdelings ook aangescherpt door het gebruik van (relatief) complexe ontwerp software als Indesign en Photoshop. Digitale geletterdheid wordt daarmee zijdelings ook aangepakt.

21e eeuwse vaardigheden.

21e-eeuwse vaardigheden zijn ‘competenties’ die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Feitelijk is dit de essentie waar het in het onderwijs – naast de cognitieve aspecten – om draait. Vaardigheden die zowel los als in samenhang gezien kunnen worden, maar altijd in combinatie met vakspecifieke kennis.

Compententies zoals:

  • Samenwerken

  • Creatief denken

  • Presenteren

  • Oplossingsgericht denken

  • Communiceren

Het lesprogramma is in overleg.

Tijdsinvestering:
12 lesuren, bij voorkeur in blokuren.
(9 uren bij lesuren van 45 minuten)

Doelgroep: VO en MB

Open chat
1
Vragen? Chat met Art City!
Hallo! Art and the City hier - kan ik je helpen?